CERN Accelerating science

SPS and CNGS

უკანასკნელი დამატებები:
2019-10-12
06:01
Demonstration of loss reduction using a thin bent crystal to shadow an electrostatic septum during resonant slow extraction / Velotti, Francesco (CERN) ; Addesa, Francesca (INFN, Rome) ; Afonin, Alexander (Serpukhov, IHEP) ; Bestmann, Patrick (CERN) ; Borg, Johan (Imperial Coll., London) ; Butcher, Mark (CERN) ; Calviani, Marco (CERN) ; Chesnokov, Yuri (Serpukhov, IHEP) ; Denisov, Alexander (St. Petersburg, INP) ; Di Castro, Mario (CERN) et al.
A proof-of-principle experiment demonstrating the feasibility of using a thin, bent crystal aligned upstream of an extraction septum (ES) to increase the efficiency of the third-integer resonant slow extraction process has been carried out at the CERN Super Proton Synchrotron (SPS). With the primary aim of reducing the beam loss and induced radio-activation of the SPS, the crystal was aligned to both the beam and the septum to reduce by up to 40% the beam intensity impinging the ES and increase the intensity entering the external transfer line. [...]
2019 - 5 p. - Published in : 10.18429/JACoW-IPAC2019-THXXPLM2 Fulltext from publisher: PDF;
In : 10th International Particle Accelerator Conference, Melbourne, Australia, 19 - 24 May 2019, pp.THXXPLM2

დეტალური ჩანაწერი - მსგავსი ჩანაწერები
2019-10-12
06:01
SixTrack Version 5: Status and new developments / De Maria, Riccardo (CERN) ; Andersson, Joel (CERN) ; Dalena, Barbara (IRFU, Saclay) ; Field, Laurence (CERN) ; Giovannozzi, Massimo (CERN) ; Hermes, Pascal (CERN) ; Hoimyr, Nils (CERN) ; Iadarola, Giovanni (CERN) ; Kostoglou, Sofia (CERN) ; Maclean, Ewen (CERN ; U. Malta) et al.
SixTrack Version 5 is a major SixTrack release that introduces new features, with improved integration of the existing ones, and extensive code restructuring. New features include dynamic-memory management, scattering-routine integration, a new initial-condition module, and reviewed post-processing methods. [...]
2019 - 4 p. - Published in : 10.18429/JACoW-IPAC2019-WEPTS043 Fulltext from publisher: PDF;
In : 10th International Particle Accelerator Conference, Melbourne, Australia, 19 - 24 May 2019, pp.WEPTS043

დეტალური ჩანაწერი - მსგავსი ჩანაწერები
2019-10-12
06:01
Momentum slip-stacking in CERN SPS for the ion beams / Argyropoulos, Theodoros (CERN) ; Bohl, Thomas (CERN) ; Lasheen, Alexandre (CERN) ; Papotti, Giulia (CERN) ; Quartullo, Danilo (CERN) ; Shaposhnikova, Elena (CERN)
The LHC Injectors Upgrade (LIU) project at CERN aims at doubling the total intensity of the lead ion beam for the High-Luminosity (HL) LHC. Achieving this goal requires using momentum slip-stacking in the SPS, the LHC injector. [...]
2019 - 4 p. - Published in : 10.18429/JACoW-IPAC2019-WEPTS039 Fulltext from publisher: PDF;
In : 10th International Particle Accelerator Conference, Melbourne, Australia, 19 - 24 May 2019, pp.WEPTS039

დეტალური ჩანაწერი - მსგავსი ჩანაწერები
2019-10-12
06:01
The new 1-18 MHz wideband RF system for the CERN PS Booster / Paoluzzi, Mauro (CERN) ; Arnaudon, Luca (CERN) ; Bretin, Vladimir (CERN) ; Cuvet, Yves (CERN) ; Daricou, Joel (CERN) ; Energico, Salvatore (CERN) ; Haase, Matthias (CERN) ; Jones, Anthony (CERN) ; Landré, David (CERN) ; Ohmori, Chihiro (J-PARC) et al.
The LHC Injectors Upgrade (LIU) project at CERN prepares the injectors to meet the requirements of the High Luminosity LHC. For protons, it includes the new Linac4, PS Booster (PSB), PS and SPS. [...]
2019 - 3 p. - Published in : 10.18429/JACoW-IPAC2019-WEPRB107 Fulltext from publisher: PDF;
In : 10th International Particle Accelerator Conference, Melbourne, Australia, 19 - 24 May 2019, pp.WEPRB107

დეტალური ჩანაწერი - მსგავსი ჩანაწერები
2019-10-12
06:01
High power conditioning of X-band variable power splitter and phase shifter / del Pozo Romano, Veronica (CERN) ; Bursali, Hikmet (CERN) ; Catalán Lasheras, Nuria (CERN) ; Grudiev, Alexej (CERN) ; Pitman, Sam (CERN) ; Serpico, Claudio (Sincrotrone Trieste) ; Syratchev, Igor (CERN) ; Volpi, Matteo (Melbourne U. ; CERN)
The three X-band test facilities currently at CERN aim at qualifying CLIC structures prototypes but are also extensively used to qualify X-band components operation at high power. In order to upgrade one of the facilities from a single test line to a double test line facility, a high power variable splitter and variable phase shifter have been designed and manufactured at CERN. [...]
2019 - 4 p. - Published in : 10.18429/JACoW-IPAC2019-WEPRB064 Fulltext from publisher: PDF;
In : 10th International Particle Accelerator Conference, Melbourne, Australia, 19 - 24 May 2019, pp.WEPRB064

დეტალური ჩანაწერი - მსგავსი ჩანაწერები
2019-10-11
06:14
Implementation of CERN secondary beam lines T9 and T10 in BDSIM / D'Alessandro, Gian Luigi (CERN ; JAI, UK) ; Bernhard, Johannes (CERN) ; Boogert, Stewart (JAI, UK) ; Gerbershagen, Alexander (CERN) ; Gibson, Stephen (JAI, UK) ; Nevay, Laurence (JAI, UK) ; Rosenthal, Marcel (CERN) ; Shields, William (JAI, UK)
CERN has a unique set of secondary beam lines, which deliver particle beams extracted from the PS and SPS accelerators after their interaction with a target, reaching energies up to 400 GeV. These beam lines provide a crucial contribution for test beam facilities and host several fixed target experiments. [...]
2019 - 3 p. - Published in : 10.18429/JACoW-IPAC2019-THPGW069 Fulltext from publisher: PDF;
In : 10th International Particle Accelerator Conference, Melbourne, Australia, 19 - 24 May 2019, pp.THPGW069

დეტალური ჩანაწერი - მსგავსი ჩანაწერები
2019-10-11
06:14
Status of the Horizon 2020 EuPRAXIA conceptual design study / Weikum, Maria (DESY) ; Akhter, Tahmina (INFN, Naples ; U. Naples (main)) ; Alesini, David (Frascati) ; Alexandrova, Alexandra (U. Liverpool (main) ; Cockcroft Inst. Accel. Sci. Tech.) ; Anania, Maria Pia (Frascati) ; Andreev, Nikolay (Moscow, Inst. High Temp. ; Moscow, MIPT) ; Andriyash, Igor (Weizmann Inst.) ; Aschikhin, Alexander (DESY) ; Aßmann, Ralph (DESY) ; Audet, Thomas (LPGP, Orsay) et al.
The Horizon 2020 Project EuPRAXIA (European Plasma Research Accelerator with eXcellence In Applications) is producing a conceptual design report for a highly compact and cost-effective European facility with multi-GeV electron beams accelerated using plasmas. EuPRAXIA will be set up as a distributed Open Innovation platform with two construction sites, one with a focus on beam-driven plasma acceleration (PWFA) and another site with a focus on laser-driven plasma acceleration (LWFA). [...]
2019 - 5 p. - Published in : 10.18429/JACoW-IPAC2019-THPGW026 Fulltext from publisher: PDF;
In : 10th International Particle Accelerator Conference, Melbourne, Australia, 19 - 24 May 2019, pp.THPGW026

დეტალური ჩანაწერი - მსგავსი ჩანაწერები
2019-10-11
06:14
LHC Injectors Upgrade project: Towards new territory beam parameters / Meddahi, Malika (CERN) ; Alemany-Fernández, Reyes (CERN) ; Bartosik, Hannes (CERN) ; Bellodi, Giulia (CERN) ; Coupard, Julie (CERN) ; Damerau, Heiko (CERN) ; Di Giovanni, Gian Piero (CERN) ; Dos Santos Pedrosa, Fernando (CERN) ; Funken, Anne (CERN) ; Goddard, Brennan (CERN) et al.
The LHC Injectors Upgrade (LIU) project aims at increasing the intensity and brightness in the LHC injectors in order to match the challenging requirements of the High-Luminosity LHC (HL-LHC) project, while ensuring high availability and reliable operation of the injectors complex up to the end of the HL-LHC era (ca. 2035). [...]
2019 - 6 p. - Published in : 10.18429/JACoW-IPAC2019-THXPLM1 Fulltext from publisher: PDF;
In : 10th International Particle Accelerator Conference, Melbourne, Australia, 19 - 24 May 2019, pp.THXPLM1

დეტალური ჩანაწერი - მსგავსი ჩანაწერები
2019-10-11
06:13
Optics design and beam dynamics simulation for a VHEE radiobiology beam line at PRAE accelerator / Faus-Golfe, Angeles (Orsay, LAL) ; Bai, Bowen (Orsay, LAL ; Beijing, Inst. High Energy Phys.) ; Delorme, Rachel (IMNC, Orsay) ; Dosanjh, Manjit (CERN) ; Duchesne, Patricia (Orsay, IPN) ; Favaudon, Vincent (Inst. Curie, Paris) ; Fouillade, Charles (Inst. Curie, Paris) ; Han, Yanliang (Orsay, LAL) ; Poortmans, Philip (Inst. Curie, Paris) ; Pouzoulet, Frederic (Inst. Curie, Paris) et al.
The Platform for Research and Applications with Electrons (PRAE) is a multidisciplinary R&D; facility gathering subatomic physics, instrumentation, radiobiology and clinical research around a high-performance electron accelerator with beam energies up to 70 MeV. In this paper we report the complete optics design and performance evaluation of a Very High Energy Electron (VHEE) innovative radiobiology study, in particular by using Grid mini-beam and FLASH methodologies, which could represent a major breakthrough in Radiation Therapy (RT) treatment modality..
2019 - 4 p. - Published in : 10.18429/JACoW-IPAC2019-THPMP002 Fulltext from publisher: PDF;
In : 10th International Particle Accelerator Conference, Melbourne, Australia, 19 - 24 May 2019, pp.THPMP002

დეტალური ჩანაწერი - მსგავსი ჩანაწერები
2019-10-11
06:13
Different versions of Cryogenic Current Comparators with magnetic core for beam current measurements / Golm, Jessica (Jena U. ; Helmholtz Inst., Jena) ; De Gersem, Herbert (Darmstadt, Tech. U.) ; Fernandes, Miguel (CERN ; Cockcroft Inst. Accel. Sci. Tech. ; Liverpool U.) ; Haider, David (Darmstadt, GSI) ; Kurian, Febin (Darmstadt, GSI) ; Marsic, Nicolas (Darmstadt, Tech. U.) ; Müller, Wolfgang (Darmstadt, Tech. U.) ; Neubert, Ralf (Jena U. ; TLS, Tautenburg) ; Schmelz, Matthias (Inst. Photonic Tech., Jena) ; Schmidl, Frank (Jena U.) et al.
For more than 20 years Cryogenic Current Comparators (CCC) are used to measure the current of charged particle beams with low intensity (nA-range). The device was first established at GSI in Darmstadt and was improved over the past two decades by the cooperation of institutes in Jena, GSI and CERN. [...]
2019 - 4 p. - Published in : 10.18429/JACoW-IPAC2019-THYYPLS2 Fulltext from publisher: PDF;
In : 10th International Particle Accelerator Conference, Melbourne, Australia, 19 - 24 May 2019, pp.THYYPLS2

დეტალური ჩანაწერი - მსგავსი ჩანაწერები