CERN Accelerating science

ISOLDE Papers

უკანასკნელი დამატებები:
2020-02-12
05:04
Evolution of Octupole Deformation in Radium Nuclei from Coulomb Excitation of Radioactive $^{222}\mathrm{Ra}$ and $^{228}\mathrm{Ra}$ Beams / Butler, P.A. (U. Liverpool (main)) ; Gaffney, L.P. (U. Liverpool (main) ; CERN) ; Spagnoletti, P. (Paisley U.) ; Abrahams, K. (Western Cape U.) ; Bowry, M. (Paisley U. ; TRIUMF) ; Cederkäll, J. (Lund U.) ; de Angelis, G. (INFN, Legnaro) ; De Witte, H. (Leuven U.) ; Garrett, P.E. (Guelph U.) ; Goldkuhle, A. (Cologne U.) et al.
There is sparse direct experimental evidence that atomic nuclei can exhibit stable pear shapes arising from strong octupole correlations. In order to investigate the nature of octupole collectivity in radium isotopes, electric octupole ($E3$) matrix elements have been determined for transitions in $^{222,228}$Ra nuclei using the method of sub-barrier, multi-step Coulomb excitation. [...]
arXiv:2001.09681.- 2020-02-01 - 6 p. - Published in : Phys. Rev. Lett. 124 (2020) 042503 Fulltext: PDF;

დეტალური ჩანაწერი - მსგავსი ჩანაწერები
2020-02-12
05:04
First glimpse of the $N=82$ shell closure below $Z=50$ from masses of neutron-rich cadmium isotopes and isomers / Manea, V. (CERN ; Heidelberg, Max Planck Inst. ; Leuven U.) ; Karthein, J. (CERN ; Heidelberg, Max Planck Inst.) ; Atanasov, D. (Dresden, Tech. U.) ; Bender, M. (IP2I, Lyon) ; Blaum, K. (Heidelberg, Max Planck Inst.) ; Cocolios, T.E. (Leuven U.) ; Eliseev, S. (Heidelberg, Max Planck Inst.) ; Herlert, A. (FAIR, Darmstadt) ; Holt, J.D. (TRIUMF) ; Huang, W.J. (CSNSM, Orsay) et al.
We probe the $N=82$ nuclear shell closure by mass measurements of neutron-rich cadmium isotopes with the ISOLTRAP spectrometer at ISOLDE-CERN. The new mass of $^{132}$Cd offers the first value of the $N=82$, two-neutron shell gap below $Z=50$ and confirms the phenomenon of mutually enhanced magicity at $^{132}$Sn. [...]
arXiv:2001.05075.- 2020-03-05 - 6 p. - Published in : Phys. Rev. Lett. 124 (2020) 092502 Fulltext: PhysRevLett.124.092502 - PDF; 2001.05075 - PDF;

დეტალური ჩანაწერი - მსგავსი ჩანაწერები
2020-01-14
06:05
Thick solid targets for the production and online release of radioisotopes: the importance of the material characteristics - a review / Ramos, J P (Leuven U. ; CERN)
The target material microstructure development for ISOL targets has received special attention by the scientific community. In the past 10 years, the number of peer-reviewed articles in the field has been growing at steady rate. [...]
2019 - Published in : Nucl. Instrum. Methods Phys. Res., B 463 (2020) 201-210

დეტალური ჩანაწერი - მსგავსი ჩანაწერები
2020-01-14
06:05
The upgraded ISOLDE yield database - A new tool to predict beam intensities / Ballof, J (CERN ; Mainz U.) ; Ramos, J P (CERN ; Leuven U.) ; Molander, A (CERN ; Helsinki U. ; Helsinki Inst. of Phys.) ; Johnston, K (CERN) ; Rothe, S (CERN) ; Stora, T (CERN) ; Düllmann, Ch E (Mainz U. ; Darmstadt, GSI ; Helmholtz Inst., Mainz)
At the CERN-ISOLDE facility a variety of radioactive ion beams are available to users of the facility. The number of extractable isotopes estimated from yield database data exceeds 1000 and is still increasing. [...]
2019 - Published in : Nucl. Instrum. Methods Phys. Res., B 463 (2020) 211-215

დეტალური ჩანაწერი - მსგავსი ჩანაწერები
2019-12-20
10:00
Thermal annealing effects in polycrystalline EuTiO$_{3}$ and Eu$_{2}$Ti$_{2}$O$_{7}$ / IS611 Collaboration
Using time-differential perturbed angular correlation ofγrays, we investigated the electric-field gradient of polycrystalline EuTiO$_{3}$ and Eu$_{2}$Ti$_{2}$O$_{7}$, with $^{181}$Hf($^{181}$Ta) as a probe, following different thermal treatments. The measurements were performed at ISOLDE-CERN fol-lowing 80 keV implantation at the Bonn Radioisotope Separator. [...]
2019 - 8 p. - Published in : AIP Adv. 9 (2019) 125125 Fulltext: PDF;

დეტალური ჩანაწერი - მსგავსი ჩანაწერები
2019-11-28
13:06
Alpha-PET for Prostate Cancer: Preclinical investigation using 149Tb-PSMA-617 / Umbricht, Christoph A. (PSI, Villigen) ; Gracheva, Nadezda (PSI, Villigen) ; Johnston, Karl (CERN) ; Schibli, Roger (PSI, Villigen ; Zurich, ETH) ; van der Meulen, Nicholas P. (PSI, Villigen) ; Müller, Cristina (PSI, Villigen ; ETH, Zurich) ; Bernhardt, Peter (Chalmers U. Tech.) ; Koster, Ulli (Laue-Langevin Inst.)
In this study, it was aimed to investigate$^{149}$Tb-PSMA-617 for targeted α-therapy (TAT) using a mouse model of prostate-specific membrane antigen (PSMA)-expressing prostate cancer.$^{149}$Tb-PSMA-617 was prepared with >98% radiochemical purity (6 MBq/nmol) for the treatment of mice with PSMA-positive PC-3 PIP tumors.$^{149}$Tb-PSMA-617 was applied at 1 × 6 MBq (Day 0) or 2 × 3 MBq (Day 0 & Day 1 or Day 0 & Day 3) and the mice were monitored over time until they had reached a pre-defined endpoint which required euthanasia. The tumor growth was significantly delayed in mice of the treated groups as compared to untreated controls (p < 0.05). [...]
- Published in : Sci. Rep. 9 (2019) 17800 Fulltext: PDF;

დეტალური ჩანაწერი - მსგავსი ჩანაწერები
2019-09-20
08:41
Search for the $^{73}\mathrm{Ga}$ ground-state doublet splitting in the $\beta$ decay of $^{73}\mathrm{Zn}$ / Vedia, V (UCM, Madrid, Dept. Phys.) ; Paziy, V (UCM, Madrid, Dept. Phys.) ; Fraile, L M (UCM, Madrid, Dept. Phys.) ; Mach, H (UCM, Madrid, Dept. Phys. ; NCBJ, Swierk) ; Walters, W B (Maryland U., Dept. Chem.) ; Aprahamian, A (Notre Dame U.) ; Bernards, C (Cologne U. ; Yale U. (main)) ; Briz, J A (Madrid, Inst. Estructura Materia) ; Bucher, B (Notre Dame U. ; LLNL, Livermore) ; Chiara, C J (Maryland U., Dept. Chem. ; Argonne, PHY) et al.
The existence of two close-lying nuclear states in $^{73}$Ga has recently been experimentally determined: a 1/2$^−$ spin-parity for the ground state was measured in a laser spectroscopy experiment, while a J$^{\pi} = 3/2^−$ level was observed in transfer reactions. This scenario is supported by Coulomb excitation studies, which set a limit for the energy splitting of 0.8 keV. [...]
2017 - 13 p. - Published in : Phys. Rev. C 96 (2017) 034311

დეტალური ჩანაწერი - მსგავსი ჩანაწერები
2019-09-20
08:41
Search for shape-coexisting 0$^+$ states in $^{66}$Ni from lifetime measurements / Olaizola, B (UCM, Madrid, Dept. Phys.) ; Fraile, L M (UCM, Madrid, Dept. Phys.) ; Mach, H (UCM, Madrid, Dept. Phys. ; NCBJ, Warsaw) ; Poves, A (Madrid, Autonoma U.) ; Nowacki, F (Strasbourg, IPHC) ; Aprahamian, A (Notre Dame U.) ; Briz, J A (Madrid, Inst. Estructura Materia) ; Cal-González, J (UCM, Madrid, Dept. Phys.) ; Ghiţa, D (Bucharest, IFIN-HH) ; Köster, U (Laue-Langevin Inst.) et al.
The lifetime of the 0$_3^+$ state in $^{66}$Ni, two neutrons below the $N=40$ subshell gap, has been measured. The transition $B(E2;0_3^+ \rightarrow 2_1^+)$ is one of the most hindered E2 transitions in the Ni isotopic chain and it implies that, unlike $^{68}$Ni, there is a spherical structure at low excitation energy. [...]
2017 - 6 p. - Published in : Phys. Rev. C 95 (2017) 061303

დეტალური ჩანაწერი - მსგავსი ჩანაწერები
2019-09-17
07:00
Laser spectroscopy of neutron-rich tin isotopes: A discontinuity in charge radii across the $N=82$ shell closure / Gorges, C (Darmstadt, Tech. Hochsch.) ; Rodríguez, L V (Orsay, IPN) ; Balabanski, D L (Bucharest, IFIN-HH) ; Bissell, M L (Manchester U.) ; Blaum, K (Heidelberg, Max Planck Inst.) ; Cheal, B (Liverpool U.) ; Garcia Ruiz, R F (Leuven U. ; CERN ; Manchester U.) ; Georgiev, G (Orsay, IPN) ; Gins, W (Leuven U.) ; Heylen, H (Heidelberg, Max Planck Inst. ; CERN) et al.
The change in mean-square nuclear charge radii $\delta \left \langle r^{2} \right \rangle$ along the even-A tin isotopic chain $^{108-134}$Sn has been investigated by means of collinear laser spectroscopy at ISOLDE/CERN using the atomic transitions $5p^2\ ^1S_0 \rightarrow 5p6\ s^1P_1$ and $5p^2\ ^3P_0 \rightarrow 5p6s^3 P_1$. With the determination of the charge radius of $^{134}$Sn and corrected values for some of the neutron-rich isotopes, the evolution of the charge radii across the $N=82$ shell closure is established. [...]
2019 - 7 p. - Published in : Phys. Rev. Lett. 122 (2019) 192502 Fulltext from publisher: PDF;

დეტალური ჩანაწერი - მსგავსი ჩანაწერები
2019-09-17
07:00
Radioactive boron beams produced by isotope online mass separation at CERN-ISOLDE / Ballof, J (CERN ; Mainz U., Inst. Kernchem.) ; Seiffert, C (CERN ; Darmstadt, Tech. U.) ; Crepieux, B (CERN) ; Düllmann, Ch E (Mainz U., Inst. Kernchem. ; Darmstadt, GSI ; Helmholtz Inst., Mainz) ; Delonca, M (CERN) ; Gai, M (Connecticut U. LNS Avery Point Groton) ; Gottberg, A (CERN) ; Kröll, T (Darmstadt, Tech. U.) ; Lica, R (CERN ; Bucharest, IFIN-HH) ; Madurga Flores, M (CERN) et al.
We report on the development and characterization of the first radioactive boron beams produced by the isotope mass separation online (ISOL) technique at CERN-ISOLDE. Despite the long history of the ISOL technique which exploits thick targets, boron beams have up to now not been available. [...]
2019 - 11 p. - Published in : Eur. Phys. J. A 55 (2019) 65 Fulltext (Open Access version from publisher): PDF;

დეტალური ჩანაწერი - მსგავსი ჩანაწერები