CERN Accelerating science

Vaše konto

CERN Document Server Vám dáva možnosť personalizovať rozhranie, definovat Vašu vlastnú osobnú knižnicu dokumentov, alebo nastaviť automatické avíza ktoré budú vykonávané periodicky a budú Vás informovať o výsledkoch hľadania elektronickou poštou.

Vaše hľadania
Zobraziť všetky hľadania ktoré ste vykonali počas uplynulých 30 dní.
Vaše košíky
S košíkmi môžete definovať špecifické zbierky položiek, uschovať zaujímavé záznamy ku ktorým budete môcť pristúpiť neskôr alebo ktoré budete môcť zdiaľať s ostatnými užívateľmi.
Vaše avíza
Zapíšte sa na hľadanie ktoré bude periodicky vykonávané našou službou. Výsledky hľadania Vám môžu byť poslané elektronickou poštou alebo môžu byť uložené do Vašich košíkov.
Vaše pôžičky
Skontrolujte knihu ktorú máte požičanú, pošlite výpožičné požiadavky, atď. Táto služba vyžaduje CERN ID.